Kalite

Araştırma ve Geliştirme

Araştırma ve Geliştirme

Araştırma Politikası
Kurumun araştırma alanında doğru karar almasına rehberlik eden ilke, kural ve esaslardır.  Kurumun, araştırmaya bakış açısını ve araştırma faaliyetlerinde izleyeceği ilkeleri ifade eden ve kurumun tamamında benimsenen bir araştırma politikası tanımlanmalıdır.
 
Bir başka deyişle, kurumun araştırma stratejilerini geliştirmesine ve uygulamasına yol gösteren bir araştırma politikası olmalıdır. Araştırma politikası doğası gereği esneklik göstermeyen/sabit ancak istisnai durumlarda değişiklik yapılabilecek ve üst yönetim tarafından karar almaya yönelik hazırlanan ilkelerden oluşur.
 
Araştırma politikası ile kurum;
 
Araştırmadaki önceliklerini ve tercihlerini,
Öğretim üyeleri ve diğer araştırma kadrolarıyla ilgili uygulamalarını,
Araştırma kaynaklarını ve altyapısının yönetimindeki tercihlerini,
Eğitim-öğretim ve toplumsal hizmet süreçleri ile ilişkisini,
Araştırma yönetiminde sorumlu olan ve rol alan birimler arasındaki ilişkileri,
Araştırma çıktılarının ve sonuçlarının izlenme, yayma ve yaygınlaştırma yöntemlerini,
belirler.

Araştırma Stratejisi
Araştırma stratejisi, Kurumun stratejik planında belirttiği ana stratejisine ulaşmak (katkı sağlamak) üzere araştırma esaslı olarak belirlediği stratejiyi ifade etmektedir.

Araştırma Kaynakları

Kurum, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini etkin bir şekilde yerine getirebilmek üzere kaynaklarını sürdürülebilir bir anlayışla geliştirmek ve kaynakların etkin kullanımını sağlamak durumundadır.

Araştırma Yetkinliği

İnsan kaynağı, kurumun belirlediği araştırma hedeflerine ulaşmasında en önemli unsurlardan biridir. Bu kapsamda kurumun araştırma strateji ve hedefleri ile uyumlu ve bu hedeflere sürekli katma değer sağlayacak ulusal ve uluslararası insan kaynağını planlamak önemli bir gerekliliktir.

Araştırma Performansı

Kurum, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini verilere dayalı olarak ve düzenli aralıklarla ölçmeli, değerlendirmeli ve sonuçlarını yayımlayarak kamuoyu ile paylaşmalıdır. Elde edilen bulgular, kurumun araştırma ve geliştirme performansının periyodik olarak gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi için kullanılmalıdır.
 
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Bu internet sitesini kullanarak bu çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız, sildiğimiz ve engellediğimiz ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerez Politikası sayfasını okuyunuz.
x