Kalite

Kalite Güvencesi Sistemi

Kalite Güvencesi Sistemi

Kalite Güvencesi Sistemi Nedir?

Kalite güvencesi sistemi; yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetleri ile idari hizmetlerinin iç ve dış kalite güvencesi ve akreditasyon süreçlerini planlama ve uygulama esaslarının tümünü kapsar.

Kalite Güvence Politikası

İç kalite güvence sisteminin yapılandırılması kapsamında başlangıç adımı “kurumun kendisini tanıması” çerçevesinde temel fonksiyonları ile ilgili “politikalarını” oluşturarak kamuoyu ile paylaşmasıdır. Politika belgeleri, yükseköğretim kurumlarında yürütülen fonksiyonun kendisi için ne anlama geldiğini, hangi süreç veya mekanizmaları içerdiğini, nasıl örgütlendiğini kısaca özetleyen metinlerdir. Bu metinler tanıtım veya reklam amaçlı olmayıp kapsayıcı ve katılımcı bir yaklaşımla oluşturulmalı, paydaşlar tarafından anlaşılır olmalı ve net mesajlar içermelidir.

Kalite Komisyonu

Kalite Komisyonu: Yükseköğretim kurumlarının, kendi kurumlarında kalite güvencesi çalışmalarının yürütülmesi amacıyla oluşturulan komisyondur.

Kalite Güvence Sistemi ve Paydaşlar

Yükseköğretim Kurumları Kalite Komisyonları kurumun stratejik hedef ve politikaları çerçevesinde yürüttükleri kalite güvencesi sistemi çalışmalarında paydaş katılımının sağlanmasında önemli rol üstlenirler. Paydaşların süreçlere katılımı sağlandığında kurumun kalite güvence sisteminin belirlenmesi, güncellenmesi veya iyileştirilmesi için yürütülecek çalışmalara yön verilmesi sağlanır.

Kalite Güvence Sistemi ve Performans Yönetimi

Kalite güvencesi sisteminin yönetilebilmesi için ölçülebilen parametrelere ihtiyaç duyulur. Bir yükseköğretim kurumu anahtar performans göstergelerini belirleyip izleyerek, yıllar içinde amaç ve hedeflerine ulaşma düzeyini takip edebilir. Göstergelerdeki ilerleme durumuna bağlı olarak kurum yeni amaç ve hedefler belirleyebilir, mevcut olanları güncelleyebilir ya da bunları daha üst bir seviyeye taşıyabilir.

Kalite Güvencesi Kültürü

Üniversiteler için rekabet edebilmenin zorunlu unsurlarından biri kalite kültürünü oluşturmaktır. Üniversitelerde oluşturulan uygun kalite kültürü üniversitenin itibarını ve üniversiteye olan güveni arttırmaktadır.
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Bu internet sitesini kullanarak bu çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız, sildiğimiz ve engellediğimiz ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerez Politikası sayfasını okuyunuz.
x