Kalite

Kalite İç ve Dış Paydaş Toplantıları (2021-...)

Toplantılar

31 Mart 2021 Tarihli Kalite Toplantısı
 
GÜNDEM
  • Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından geliştirilen ÜYBS Program Değerlendirme Sisteminin tanıtılması.
  • MEF Üniversitesi Akademik İdari birim kalite öz değerlendirme takımlarının oluşturulması.
Toplantıda konuşulan konular aşağıdaki şekilde listelenmektedir.
●      PUKÖ döngüsünün takvim yılı temelinde işleyişi ve tüm katman (Rektörden öğrenciye kadar ilgili paydaşlara yansıması) ve faaliyetlere (eğitim, araştırma, topluma hizmet) yayılması 
●      ÜYBS’nin tüm üniversiteye tanıtımı ve ÜYBS El Kitabının paylaşılması.

●    

●      KİDR Hazırlama Kılavuzunun üniversiteye tanıtımı
 
●      “Göstergeler” kısmında veri girişleri için dikkat edilmesi gereken kuralların üniversiteye tanıtımı

AKSİYON
ÜYBS portalının üniversite içerisinde kalite iç değerlendirme süreçlerinde kullanılması için tüm birimlere hesaplar açılmıştır ve bu hesaplarda iç yetkilendirme verilmiştir. Sistem birimlerin kendi performans göstergelerini belirleyerek ilgili kısımlara dönemsel veri girişlerini yapmak üzerine kurgulanmıştır. Ölçütlerin eklenmesi kısmı ÜYBS El Kitabı 5. Sayfasında açıklanmıştır. 
Örneğin Mali İşler için tanımlanan bir profil ve yetkilendirilen sorumlu kişiler bulunmaktadır. İdari Birimler, Fakülteler ve Bölümler bazında roller tanımlanmıştır ve kişilerin giriş bilgileri kendileri ile paylaşılmıştır. 
ÜYBS içerisinde öz değerlendirme süreçleri aşağıdaki şekilde işlemektedir.
●      Birim yetkilisi kendine verilen giriş bilgileri ile sisteme giriş yapar.
●      Dönemsel olarak sistem yöneticisi tarafından açılmış Öz Değerlendirme linkine tıklayarak ilgili bilgilerini doldurur.
●      Kaydettikten sonra, rapor çıktısını alır ve sistem otomatik olarak PDF oluşturur. 
●      Bu PDF e-posta yoluyla Kalite Departmanı ile paylaşılır ve Kurum İç Değerlendirme Raporu hazırlık süreçlerinin son kısmı birimlerin verilerinin derlenmesi başlar. 
31 Mart 2021 tarihli Kalite Toplantısında birimlere sunum yapılarak ÜYBS tanıtılmış ve sonrasında bir e-posta ile bilgilendirmeler el kitabı halinde paylaşılmıştır. KİDR 2020 hazırlık sürecinde birimler öz değerlendirmelerini ÜYBS üzerinden yapmıştır. 
EK 1: Genel Sekreterlik tarafından 29 Mart 2021 tarihinde iletilen davet e-posta
EK 2: Genel Sekreterlik tarafından toplantı sonrası iletilen UYBS ve KIDR tanıtım e-posta
EK 3: ÜYBS El Kitabı

 
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Bu internet sitesini kullanarak bu çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız, sildiğimiz ve engellediğimiz ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerez Politikası sayfasını okuyunuz.
x