Kalite

Toplumsal Katkı

Toplumsal Katkı

Toplumsal Katkı Politikası

Yükseköğretim kurumlarının yaygın olarak kabul edilen üç temel fonksiyonu; eğitim-öğretim, araştırma ve toplum hizmetidir. Üniversiteler, politika ve uygulamalarında bu fonksiyonlara farklı ağırlıklarında yer vermektedirler. Yükseköğretim Kanunu, toplum hizmeti fonksiyonunu üniversitelerimizin temel görevleri arasında saymaktadır. Özellikle, bölge üniversitesi niteliğindeki üniversitelerimizin kuruluş gerekçelerinde ve vizyon ve/veya misyon ifadelerinde bölgesel kalkınmaya katkı konusuna vurgu yapılmıştır.

Toplumsal Katkı Stratejisi ve Hedefleri

Kurum, stratejik planı çerçevesinde toplumsal katkı politikası ile ilişkili toplumsal katkı strateji ve hedefleri ile uyumlu toplumsal katkı uygulamalarını teşvik etmelidir. Bu bağlamda kurumun toplumsal katkı politikası ile ilişkili toplumsal katkı stratejisi ve hedefleri belirlenmelidir. Daha sonra toplumsal katkı hedefleri ile ilgili toplumsal katkı çıktıları oluşturulmalıdır.

Toplumsal Katkı Bağlamında Kaynaklar

Kurum, toplumsal katkı politika ve stratejileri doğrultusunda çeşitli toplum hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmetlerin sunumları; çeşitli araştırma ve uygulama merkezleri -sürekli eğitim merkezi, sağlık araştırmaları merkezi, tarım araştırmaları merkezi, çevre araştırmaları merkezi vb- aracılığıyla yapılmaktadır. Toplumsal katkıya yönelik hizmetlerin bir bölümü ücretsiz, bazıları da ücretli olarak sunulur. Gelir getirici etkinliklerin mali yönetimi döner sermaye birimleri tarafından sağlanmaktadır.

Toplumsal Katkı Performansının İzlenmesi ve İyileştirilmesi

“Toplumsal Katkı Performansının İzlenmesi ve İyileştirilmesi” başlığında performans değerlendirme, performans göstergesi ve öz değerlendirme kavramları ön plana çıkmaktadır. Kurumun toplumsal katkı uygulamalarını ve çıktılarını verilere dayalı ve periyodik olarak ölçme, değerlendirme ve sonuçlarını yayımlama süreçlerinin yönetilmesinde bu kavramların önemli işlevleri vardır.

Toplumsal Katkı Süreçlerinin Yönetimi ve Organizasyonel Yapısı

Kurumun toplumsal katkı politikası ile uyumlu kurumsal bir yönetim ve organizasyon yapısına ihtiyaç vardır. Toplumsal katkı politikasına bağlı olarak süreçlerin yönetimi ve organizasyonel yapısı oluşturulurken politikası gereği katılımcı olması ve bu yapı içerisinde hiyerarşik bağlantıların iyi tanımlı ve birbiriyle ilişkili olarak etkin olması beklenmektedir.
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Bu internet sitesini kullanarak bu çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız, sildiğimiz ve engellediğimiz ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerez Politikası sayfasını okuyunuz.
x